Home

Hordaland befolkning

Hordaland - Wikipedi

 1. Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner
 2. Befolkning. Hordaland har 516 497 innbyggjarar (01.01.2016). Det er om lag 10 prosent av det totale folketalet i landet, og er det tredje største fylket i landet rekna etter folketal. Hordaland er eit fleirkulturelt fylke med over 61 000 innvandrarar fordelt på vel 150 ulike nasjonalitetar (2016)
 3. Hordaland var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Sogn og Fjordane i 2020 og ble en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Les mer: Vestland Hordaland ligger sentralt på Vestlandet og grenset til Sogn og Fjordane i nord og Rogaland i sør, og i øst til Buskerud og Telemark
 4. Hordaland · Befolkning. Spørsmål: Hva er Hordaland befolkningen ? Svar: Hordaland, Norge (Hovedstad: Bergen) - siste kjente befolkningen er ≈ 511 400 (år 2015). Dette var 9.813% av total Norge befolkningen.I dette året, Hordaland befolkningstetthet var 35.2 p/km²
 5. Dette gjer at befolkninga i Hordaland blir eldre, som igjen fører til lågare fødselsrate og auka tal på døde. For Hordaland, som i resten av landet, var fødselsratane i fjor dei lågaste nokosinne. I 2017 blei det fødd 5 961 personar, medan 3 686 døde
 6. Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå

Se de viktigste tallene om befolkning, helse, økonomi og mye mer i din kommune. Norske folketellinger Se alle norske folketellinger fra 1769 og frem til i dag Hordaland arbeider etter Ver Varsam-plakatens reglar for god presseskikk. Pressens faglige utvalg Redaktørplakaten Personvern og informasjonskapslar

Fakta om Hordaland - Hordaland fylkeskommun

Verdens befolkning er den totale summen av mennesker som lever på jorden i et gitt tidspunkt. I midten av 2020 ble verdens befolkning beregnet til å være rundt 7,8 milliarder. Drøyt 60 % bor i Asia. Kina var med sine 1,43 milliarder det landet med høyest befolkningstall i 2019, mens India med sine 1,35 milliarder hadde nest høyest Nordhordland er et distrikt nord for Bergen i Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Austrheim, Fedje, Alver, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal, med til sammen 45 591 innbyggere (1. januar 2015) og et areal på 2 684 km². Det utgjør 8,9 % av folkemengden og 17,4 % av arealet i Hordaland fylke. 56 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet; Nøkkeltall Enhet Hordaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge; 2015 Fjern år 2015 for Hordaland fylkeskommune 2016 Fjern år 2016 for Hordaland fylkeskommune 2017 Fjern år 2017 for Hordaland fylkeskommune 2018 Fjern år 2018 for Hordaland fylkeskommune 2019 Legg til flere år for Hordaland fylkeskommun Vi har i år valt å publisere tre rapportar: ein for befolkning, ein for bustadbehov og ein metoderapport. Rapportane i Fylkesprognoser.no for Hordaland er utarbeidt av Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Dei presenterer i all hovudsak data og prognosar på fylkesnivå Befolkning og endringar siste år Publisert 27. februar 2020; 2019; Befolkning ved starten av året: 5 328 212: Folkevekst: 39 368: Befolkning ved slutten av året: 5 367 580 : Fødselsoversko

GCYY48 Challenge - Hordaland Rundt (Unknown Cache) in

Os var en kommune i tidligere Hordaland fylke med Osøyro som kommunesenter. Kommunen grenset i nord til Bergen og Samnanger.I øst, på den andre siden av Fusafjorden, Fusa kommune, og sør for Bjørnafjorden var Tysnes kommune. Mot vest lå øykommunen Austevoll.Kommunens nest høyeste topp var Sveningen (842,6 moh.), som også var kommunens nordligste punkt Befolkning. Enkelte vil hevde at 283.929 bergensere er nok. Men det er fortsatt mange som ve' te' Bergen

Totalt er folketalet i Hordaland venta å vekse med 68 500 innbyggjarar (13 %) frå 1.1.2018 til 1.1.2045. Hordaland passerte 500 000 innbyggjarar våren 2013, og i fjorårets prognose blei det estimert at innbyggjar nummer 600 000 skulle kome i løpet av 2033. I følgje årets prognosen vil ikkje dette ikkje skje i løpet av prognoseperioden Vestland er et fylke som ble opprettet 1. januar 2020 ved sammenslåing av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, sistnevnte med unntak av Hornindal som fra samme tidspunkt ble en del av Volda kommune i Møre og Romsdal. Sammenslåingen er del av en landsomfattende regionreform. Vestland omfatter kysten på midtre del av Vestlandet fra munningen av Bømlafjorden i sør til Stadlandet i nord.

Hordaland - tidligere fylke - Store norske leksiko

Hordaland: Befolkning 2012-2030 I 2011 vart det fødd 6 278 personar i Hordaland, mens 3 875 døde. Dette gjev eit fødselsoverskot på 2 403. I følgje prognosen, vil fødselsoverskotet stige til 4 172 i 2030. Talet fødde er venta å auke kvart år framover,. Se aldersfordelingen av befolkningen i Bergen med tall fra både 2020, 2019 og 2018. Antall ekteskap inngått i Hordaland. Se antall inngåtte ekteskap og skilsmisser i Bergen de fire siste årene. Innvandrerbefolkning i Bergen. Se oversikt over innvandrere i Bergen fordelt på verdensdel

Hordaland Befolkning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Hordaland Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser Befolkning. Med sine 466 302 innbyggere 1. januar 2015 er Rogaland det fjerde mest befolkede fylket i landet etter Oslo, Akershus og Hordaland. Fylket har 26 kommuner, de mest befolkede er: Stavanger: 132 102 innb., Sandnes: 73 624 innb., Karmøy: 42 062 innb., Haugesund: 36 538 innb. og Sola: 25 708 innb

Forventar låg befolkningsvekst i Hordaland - Hordaland

Befolkning > Innvandrere etter land. Antall og andel > Din Region Modulen belyser innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk per 1. januar. Statistikken i denne modulen omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin hovudprognose for befolkningsutviklinga fram mot 2030. Totalt er folketalet i Hordaland venta å vekse med 151 000 innbyggjarar (30 %) frå 31.12.2013 til 31.12.2030. I 2030 er det venta 657 000 innbyggjarar i Hordaland. Rapporten presenterer mest tal og figurar for heile fylket, men bakarst i rapporten er ein tabell med nokre nøkkeltal for. For å forenkle prosessen med å sende ut helseskjemaer til befolkningen i Hordaland, har vi sammen med de dyktige folka i Folkehelseinstituttet laget en løsning som sender digitale skjemaer via en helt ny integrasjon mot Helsenorge Arkiv Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning Serie og underserie(r) D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920 Dfbh: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1918 Stykke/mappe L0036: Hordaland fylke: Døde

Kommunefakta Bergen - SS

11 REGIONER: Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder er alle navn som nå kan forsvinne fra kartet RA, Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning, D/Df/Dfb/Dfbi/L0031: Hordaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder., 1919, s. 559[ Nærturer i Bergen: Det finnes veldig mange fine steder å gå på tur i Bergen. Mange av de er på stier av ulik vanskegrad, men det finnes også lettere, gode grusveier som er tilrettelagt slik at de aller fleste kan benytte seg av de

Verdens befolkning passerte 7 milliarder men-nesker i 2011, og er i 2050 beregnet til å være 9 milliarder. FAO har beregnet at den globale ENDRINGER I AREAL OG ANTALL FORETAK I HORDALAND I PERIODEN 2003 TIL 2016: I perioden 2004 til 2015 er det totalt bygget ned 6 157 dekar jordbruksareal i Hordaland Hordaland er et fylke i Norge, som grenser til fylkene Sogn og Fjordane, Buskerud, Telemark og Rogaland. Fylket er det tredje største fylket etter Akershus og Oslo når det kommer til befolkning RA, Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning, D/Df/Dfc/Dfcg/L0026: Hordaland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder.., 1927, s. 2 [] Filter: Gifte Bygder i Hordaland. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, har også tatt turen til Bremangerlandet. Ødven er imponert over naturen. - Dette område gir deg pusterom og spektakulære naturopplevelser. En av de mest populære T-merkede stiene går til Vetvika, en sjelden naturperle med kritthvite strender omgitt av høye fjell AUD-rapport nr 3.1-2015 Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035 Befolkning Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin hovudprognose for befolkningsutviklinga fram mot 2035. Prognosen er basert på fødselsoverskot (berekna etter siste fødsels- og dødsratar) og eigne prognosar for flytting Oppdatert 2. november: Her får du oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen, nasjonale føringer og råd til befolkningen. Vask hendene, hold avstand og bli hjemme om du er syk Befolkning > Om innholdet Modulene under Befolkning viser struktur og utvikling i befolkningen i kommuner og regionener. Her finnes Under Befolkningsutvikling og endring 2000-2019 finnes moduler som belyser den aggregerte befolkningsutviklingen siden år 2000

Odda (tidligere kommune) – Wikipedia

I 2020 er det 11 fylker i Norge. Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig. Du finner også en kortversjon på engelsk og norsk

Befolkning - SS

Vestlandet hadde 1 314 265 innbyggjarar 1. oktober 2012, noko som tilsvara 26,1 % av befolkninga i Noreg. I 1769 var delen høgst med 26,7 %, i 1930 lågast med 24,6 %. Befolkningsutviklinga. Vestlandet hadde 27,2 % av landets totale befolkningsvekst i perioden frå 2001 til 2009 Befolkning; Bygg, bolig og eiendom; Energi og industri; Helse; Inntekt og forbruk; Innvandring og innvandrere; Liste 2 av 3. Jord, skog, jakt og fiskeri; Kultur og fritid; Nasjonalregnskap og konjunkturer; Natur og miljø; Offentlig sektor; Priser og prisindekser; Sosiale forhold og kriminalitet; Svalbard; Liste 3 av 3. Teknologi og innovasjon.

RA, Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning, D/Df/Dfd/Dfdd/L0028: Hordaland. Bergen, 1934, s. 3 [] Filter: Hordaland Døde Bygder A. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret. Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden Midtsiden er ei uavhengig nettavis med lokale nyhende frå Bjørnafjorden i Vestland - og saker om bjørnafjordingar som har gjort spennande ting utanfor kommunen. Les mei Befolkning 2019 og befolkningsendring 2010-2019 nye fylker. Etter fylkessammenslåingen så har Viken (Tidligere Akershus, Østfold, Buskerud og deler av Oppland) gått forbi Oslo som det største fylket i Norge målt etter folketall med en befolkning på 1,2 millioner i 2019 Askøy · Befolkning. Spørsmål: Hva er Askøy befolkningen ? Svar: Askøy, Norge (administrativ enhet: Hordaland) - siste kjente befolkningen er ≈ 27 900 (år 2015).Dette var 0.535% av total Norge befolkningen.Dersom befolkningsveksten ville være det samme som i perioden 2011-2015 (+1.61%/år), Askøy befolkningen i 2020 vil være: 30 167* AUD-rapport nr 4-2014 - Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane Publisert 6. februar 2017 AUD-rapport nr 1-2014 - Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning

Hordaland

Sund var en tidligere kommune i Hordaland fylke vest for Bergen.Kommunen besto i hovedsak av den sørlige delen av øya Sotra.Den grenset i nord til daværende Fjell kommune. Over fjorder i øst og i sør kommer man henholdsvis til Bergen og Austevoll kommuner.. I kommunen finnes følgende tettsteder/bygder: Skogsvåg, Klokkarvik, Høyland, Kleppe, Forland, Steinsland, Tofterøy, Hamre, Bakka. Rogaland er et fylke i Vest-Norge, som grenser til fylkene Hordaland, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Befolkningen i fylket er 470,175 og dekker totalt e

Hordaland har 37,7 % av befolkningen, Rogaland 33,5 %, Møre og Romsdal 20,1 % og Sogn og Fjordane 8,7 %. Landsdelen omfatter størstedelen av virkeområdet for det gamle Gulatinget , som ble etablert rundt år 900 Ifølge en undersøkelse fra Norstat kjente 99 prosent av befolkningen i Hordaland til slukkingen. Crawltekst - NRK sendte ut skriftlig informasjon om slukkingen til alle husstander i Hordaland

Befolkningen i Melhus har siden 2010 økt med 1 721 personer eller 11,6 %, mens Malvik har hatt en befolkningsøkning på 1 490 eller 11,9 %. Befolkningsendring 2010-2019. I Trøndelag er mye av veksten sentrert i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkdal i Sør til Steinkjer i nord Flere og flere får øynene opp for vindkraftindustriens negative virkninger. 2 av 3 er mot vindkraftutbygginger som påvirker turområder, urørt natur og dyreliv. Vi ser et markert stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt kraftig. En ny undersøkelse viser at.

Verdens befolkning - Wikipedi

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfonar) for varsling av befolkninga ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling vere aktuelt ved gassutslepp frå industri eller dambrot i vassmagasin. I krig kan varslingsanlegga brukast ved fare for fly 31. oktober er den nasjonale slektsgranskerdagen. På grunn av pandemien arrangeres det ikke en tradisjonell slektsgranskerdag i regi av Slekt og Data Hordaland.. Slektsgranskere og andre historieinteresserte på Vestlandet kan likevel glede seg over en aldri så liten digital gavepakke fra Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKA Hordaland) Trøndelag er et av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, kun Oslo (50, 7%), Akershus (38,1 %) og Hordaland (34,3) har en høyere andel med universitets eller høyskoleutdanning. 39,5 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,5 % har fagskole utdanning, mens 24,9 % kun har grunnskole utdanning Jondal var en kommune langs Hardangerfjorden i tidligere Hordaland.Den grenset i øst mot Ullensvang og i sør mot Kvinnherad.Over fjorden ligger Kvam kommune. Jondal ble 1. januar 2020 slått sammen med Odda og Ullensvang til en kommune under navnet Ullensvang

Nordhordland - Wikipedi

 1. Totalt er det 129 380 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag. Trøndelag er dermed et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning, blant de gamle fylkene finner man kun Oslo (52,3%), Akershus (39,0 %) og Hordaland (35,3) som har en høyere andel
 2. Nei til bevæpnet politi. Norsk politi har nå vært bevæpnet i et år. Den midlertidige løsningen er i ferd med å bli en permanent ordning. Vi frykter at den stadige forlengelsen av den midlertidige tillatelsen til å bære våpen er en snik-innføring av en generell bevæpning av politiet
 3. Det pågår en spennende rekrutteringssatsing i Hordaland hvor klubb- og anleggsutvikling står i sentrum. Den snørike vinteren 2018 viste at skisporten kan aktivisere Bergens befolkning. Med en større modernisering av skianleggene i Bergen, kan byen bli rekrutterings arena for skisporten på høyde med Trondheim og Oslo

KOSTRA Befolkningsprofil Hordaland fylkeskommune - SS

 1. På bakgrunn av ein skjerpa trusselvurdering frå PST har Politidirektoratet vedteke ei midlertidig væpning av politiet i tre veker. - Det er ikkje akutt på noko som helst måte, men på bakgrunn av dei siste hendingane i Europa så har PST gjort ei ny vurdering av trusselnivået. Trusselnivået.
 2. Hordaland fylke omfatter fra 1972 også Bergen kommune, som tidl. var eget fylke. Areal: 15 449 km2; folkemengde (2004) 445 059 innb. består fra 2002 av 33 kommuner, derav én bykommune (Bergen); omfatter Hardanger, som når fra kysten opp til høyfjellet (Hardangervidda), Voss, som er et innlandsdistrikt med atskillig likhet med Østlandet, og kystdistriktene Sunnhordland, Midthordland og.
 3. De eldste inndelingene vi kjenner til i Bergen er fjerdingene, som er nevnt i Magnus Lagabøtes bylov fra 1276; i 1520-årene omtaler lensregnskapene for Bergen kongsgård dem ved navn, henholdsvis Bryggen, Øvregaten, Vågsbunnen (eller Korskirkens kvarter) og Stranden.Hver fjerding hadde 12 nevndemenn i bylagtinget. Denne inndelingen ble før 1596 erstattet av en inndeling i roder, 24 i alt.
 4. Befolkning og berekna folkevekst i heile landet og dei ti største kommunane Publisert 18. desember 2018; Dei ti største kommunane 2018; Befolkning 1. januar. Endelege tal Berekna folkevekst Berekna befolkning 31. desember Berekna folkevekst. Prosent; Heile landet: 5 295 619: 36 151: 5 331 770: 0,7: Oslo: 673 469: 8 260: 681 729: 1,2: Bergen.
 5. Bilde av fartøy HORDALAND (MMSI: 257283400) opplastet av MarineTraffic samfunne
 6. Stian Skår Ludvigsen Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin hovudprognose for befolkningsutviklinga fram mot 2035. Prognosen er basert på fødselsoverskot (berekna etter siste fødsels- og dødsratar) og eigne prognosar for flytting Lenke til rapporten

Startside - Vestland fylkeskommun Ros Senter i Vestland. Senteret i Vestland eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i Vestland. Senteret startet opp i 2000 som et prosjekt med midler fra Hordaland fylkeskommune Her finner du oppdatert informasjon for kommunesektoren, kommunale arbeidsgivere, helsepersonell og befolkningen generelt. Sjekk om du finner svar på dine spørsmål her. Arrangemente Statens vegvesen tilbyr blant annet vegmeldinger, reisetider, kamerabilder og sanntidsværdata via Datex. Se hvilke datasett vi tilbyr og hvordan de kan tas i bruk Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018). I dag er 12 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060 vil andelen ha steget til 19 prosent, omtrent hver femte person vil være 70 år eller eldre

Stord – Wikipedia

Vossevangen eller Vossavangen, ofte omtalt bare som Vangen, er et tettsted og administrasjonssenteret i Voss herad i Hordaland.Tettstedet har 6 745 innbyggere per 1. januar 2019. Vangskyrkja på Vangen er den største av middelalderkirkene i Hordaland.Olavskorset på Vangen skal etter tradisjonen ha blitt reist av Olav den hellige da han omvendte vossingene til kristendommen i 1023 Informasjon for befolkningen. Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no . Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-15.30.. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din Hordaland er et tidligere fylke i Norge, der ved Regionsreformen i Norge, blev lagt sammen med Sogn og Fjordane til det nye fylke, Vestland. Provinsen havde i 2002 438.253 indbyggere, svarende til 9,6 % af Norges befolkning. Arealet er på 15.634 kvadratkilometer Vestlandet er regionen langs Atlanterhavskysten i Sør-Norge. Den består av fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal. Regionen har en befolkning på omtrent 1.3 million mennesker. Den største byen er Bergen

Listen online to NRK P1 Hordaland radio station for free - great choice for Bergen, Norway. Listen live NRK P1 Hordaland radio with Onlineradiobox.co På tredje plass havnet Fjell kommune i Hordaland der folketallet økte med 25 prosent. Også Førde i Sogn Per 3.11.2001 bodde 740 000 personer alene, det vil si 17 prosent av befolkningen. Av alle husholdninger utgjorde enpersonhusholdningene 38 prosent. I 1990 var.

2 Næringseiendom i Hordaland Bransjeanalyse 2 3 Velkommen til den første utgaven av EYs analyse av næringseiendom i Hordaland. I denne rapporten analyserer vi nøkkeltall for næringseiendom i Hordaland og Bergen 1970 67% 33% 2008 50% 50% 2050 33% 67% The big picture 2015 300 største byer 19 % verdens befolkning 48 % global BNP = En lesende befolkning er en opplyst befolkning. Lesing er en grunnleggende rettighet. Helse i hvert bibliotek. Les mer om bibliotek og helse. Digital kompetanse og kritisk tenking. Slik oppdager du falske nyheter. Det digitale biblioteket er alltid åpent. E-lydbøker i bibliotek nå Figur 2.6 Befolkning per 1.1.2018 etter fylke og sentralitet - Antall personer (Excel-fil) Figur 3.2 Brutto regionalprodukt per innbygger og sysselsatt i prosent av landsgjennomsnittet Figur 8.26 Næringsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sie.. Formannskapet i kommunen har vedtatt at de ønsker en ny vestlandsregion.Det skjer til tross for at flertallet av befolkningen vil beholde dagens fylker. - Vi mener at det beste for Haugesund er.

Etne – WikipediaSotra – WikipediaLangevåg (Bømlo) – Wikipedia

Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2018 9‐åringer (født 2009) ‐ fylker 8. april 2019 Fylke Befolkning Difteri Stivkrampe Kikhoste Poliomyelitt Meslinger Kusma Røde hunder Østfold 3772 96 %96 %96 %96 %98 %97 %97 Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2016 9‐åringer (født 2007) ‐ fylker 6. april 2017 Fylke Befolkning Difteri Stivkrampe Kikhoste Poliomyelitt Meslinger Kusma Røde hunde Andel av befolkningen som bor i tettsteder har økt til 80 prosent per 1. januar 2014. Tettsteders befolkning og areal - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Bergen - WikipediaVestlandet – Wikipedia

Hordaland er en provins i Norge. Provinsen havde i 2002 438.253 indbyggere, svarende til 9,6 % af Norges befolkning. Arealet er på 15.634 kvadratkilometer. Administrationen er beliggende i Bergen. Kommune Arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg da koronaviruset rammet landet, og på det høyeste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav. Siden da. Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene Klokkerbok: Hordaland fylke, Masfjorden i Masfjorden, Klokkerbok nr. B 1 (1892-1913) Hordaland fylke, Masfjorden i Masfjorden, Klokkerbok nr. B 1 (1892-1913) Dette prosjektet har som mål å registrere alle oppføringer i Klokkerboken Befolkning Masfjorden 1892 : 2.336 innbyggere ifølge Statistisk årbok for Kongeriket Norge 1892 NSF i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil benytte alle hjerters dag til å vise medlemmene at vi er opptatt av dem, for å vise befolkningen at vi sykepleiere bryr oss, og ikke minst at det er viktig å ta vare på våre sykepleier

Hordaland er en provins i Norge. Provinsen havde i 2002 438.253 indbyggere, svarende til 9,6% af Norges befolkning. Arealet er på 15.634 kvadratkilometer Hordaland er et tidligere fylke i Norge, der ved Regionsreformen i Norge, blev lagt sammen med Sogn og Fjordane til det nye fylke, Vestland. Provinsen havde i 2002 438.253 indbyggere, svarende til 9,6 % af Norges befolkning. Arealet er på 15.634 kvadratkilometer. Administrationen var beliggende i Bergen Land Norge Fylke: Hordaland fylke: Centralort: Osøyro: Areal: 139,78 km² (2013-01-01) [1] - land Referenser. a b; a b; Wikimedia Commons har media som rör Os kommun, Hordaland Nordland Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser

Angst og depresjon er blant de vanligste psykiske lidelsene i samfunnet vårt, med en forekomst på opp mot 15 % totalt. Disse alvorlige tilstandene kan også medføre forverring av somatiske lidelser, stort sykefravær, arbeidsuførhet og for tidlig død Helse Fonna HF gir spesialisthelsetenester til ei befolkning på over 170 000 mennesk Naturvernforbundet Hordaland, Bergen, Hordaland. 2 888 liker dette · 65 snakker om dette · 26 har vært her. Naturvernforbundet fremjer kunnskap og..

 • Gunnhild øyehaug skrive eller ikkje skrive analyse.
 • Mtb fully 27 5 gebraucht.
 • Bone tomahawk stream.
 • Intelligence quotient scale.
 • Fantasy berlin.
 • Ibux 400 mg og alkohol.
 • Skuddene i sarajevo den svarte hånd.
 • Atomkraftwerk erklärung für schüler.
 • Wharton school.
 • Privatpersoner som låner ut penger.
 • Kjøpe hus i italia.
 • Da f.u.n.k. hip hop streetdance kurse in münchen münchen.
 • Kjøpe bitcoins norge.
 • Fjordcruise oslo.
 • Gest english.
 • Årsrapport boligbygg.
 • Cuantas vocales tiene el abecedario.
 • Dixi karamellställ.
 • Club innsbruck.
 • Eagle products fms105.
 • Acer eu.
 • Rb leipzig homepage.
 • Funksjonsuttrykk i graf.
 • Romsås arkitekt.
 • Waffenrad rahmennummer.
 • Actu montluçon.
 • Væskende sår i hodebunnen.
 • Koke byggrynsgrøt.
 • Specialized mtb.
 • Kjøp av falske merkevarer i utlandet.
 • Skatt på kapitalinntekt 2017.
 • Sommertoget vennesla.
 • Langhåret marsvin.
 • Nettbrett med mobilt bredbånd.
 • Krypdyr kryssord.
 • Les miserables cast.
 • Lysfart definisjon.
 • Kakebestilling ålesund.
 • Hochwertige lounge gartenmöbel.
 • Moment appstore.
 • Leeds drakter.